افسرده خویی | نشانه ها، علل و درمان اختلال افسرده خویی

ساخت وبلاگ
چکیده : افسرده‌خویی یک نوع اختلال حال و وضع روانی است که&n... با عنوان : افسرده خویی | نشانه ها، علل و درمان اختلال افسرده خویی بخوانید :

 

علائم اختلال افسرده خویی

از علائم و نشانه های افسرده خویی می توان به موارد زیر اشاره کرد، داشتن حداقل دو نشانه در بیشتر اوقات روز و در اکثر روزها همراه با خلق افسرده در افراد دارای افسرده خویی دیده می شود.

 • کم اشتهایی یا پر خوری
 • بی خوابی یا پر خوابی
 • انرژی کم یا خستگی
 • عزت نفس پایین
 • تمرکز ضعیف یا مشکل تصمیم گیری
 • احساس نا امیدی
 • احساس گناه نسبت به گذشته
 • بی تصمیمی یا مشکل در تمرکز
 • زود رنجی یا خشم فزاینده
 • بد بینی
 • بی علاقگی به انجام فعالیت هایی که قبلا خوشایند بودند.

نکتهدر بزرگسالان نشانه ها باید حداقل به مدت دو سال وجود داشته باشند و در کودکان حداقل بهمدت یک سال وجود داشته باشند.

بروزعلل افسردهخویی معمولاً تدریجی استسن میانگین برای بروز افسردهخویی 31 سال است، هر چندممکن است در بعضی افراد از خیلی زودتر یا دیرتر آغاز گردداغلب بیماران نمیتوانند به طور دقیق بهیاد آورند که کی برای اولین بار دچار افسردگی شدنددر کودکان و نوجوانان، تغییر حالت ممکن استبه جای افسردگی به شکل زودرنجی و تحریکپذیری باشد و به جای دو سال، باید حداقل یک سال دوامداشته باشد.

 علل اختلال افسرده خویی

علّت افسردهخویی کاملاً شناخته شده نیستاعتقاد بر این است که تغییرات در ساختار و موادشیمیایی مغز باعث تغییرات در حالت و وضع روانی میشودبه نظر میرسد برخی انتقال دهندههایعصبی (مواد شیمیایی که پیامها را بین اعصاب رد و بدل میکنند)، به ویژه سروتونین، نقشی کلیدی دراین مورد داشته باشندعوامل خطر (فاکتور ریسکمتعددی برای افسردهخویی وجود دارداین عواملعبارتند از:

جنسیتاحتمال خطر ابتلا به افسردهخویی در زنان دو برابر مردان استهر چند علت این امرنامشخص است، امّا ممکن است به دلیل عواملی نظیر تفاوت هورمونی در بعضی مراحل خاص درزندگی، مثلاً پس از حاملگی یا یائسگی باشدنکته دیگری که در این مورد شایان توجه است این استکه احتمالاً زنان بیشتر از مردان تمایل دارند نشانههای افسردگی خود را با پزشکان در میان بگذارند وشاید یکی از علل بروز این اختلال در زنان بیشتر از مردان همین باشد.

سابقه خانوادگیافرادی که خویشاوندانی با سابقه یکی از اشکال افسردگی، به ویژه افسردهخویی یاافسردگی عمده دارند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلاء به افسردهخویی قرار دارنداین امر به ویژه درمورد منسوبین درجه اول (پدرومادر، فرزند، خواهر و برادرصادق است.

استرسهای طولانی مدتافرادی که در زندگی خود با منابع ثابت استرسزا مانند تبعیض، فقر،بیماریهای مزمن و سوء مصرف دارو، سروکار دارند در معرض خطر بیشتری برای ابتلاء به افسردهخوییقرار دارندالبته، افراد متأهلی که زندگی زناشوئی نامناسب و ناخوشایندی دارند نیز در معرض خطربیشتری قرار دارند. برای کاهش استرس و اضطراب کلیک کنید. 

 

درمان اختلال افسرده خویی

تنها 10 درصد احتمال دارد که نشانههای افسردهخویی بدون درمان، خود به خود از بین بروددرمان اختلال افسرده‌ خویی مشکل است امّا غالباً به از بین رفتن کامل نشانهها میانجامد، هر چند ممکن است برایپیشگیری از بازگشت آنها درمان به طور همیشگی ادامه یابدمعمولاً تنها هنگامی که افسردهخویی بهافسردگی عمده تبدیل میگردد به متخصصان سلامت روان مراجعه می کنند، گرچه افسردهخویی بهتنهایی ممکن است به الکلی شدن یا خودکشی بیانجامددر بسیاری موارد، افسردهخویی هم از طریقروان درمانی و هم از طریق دارو درمانی درمان میگردد.

رواندرمانی:

به آموزش مهارتهای وفقپذیری و روشهای موثرتر برای برخورد با مشکلات زندگی میپردازداینروش همچنین نشانهها و هر نوع مصرف مواد اعتیاد آور را هدف میگیردیکی از روشهای رواندرمانی که غالباً مورد استفاده قرار میگیرد، درمان رفتار شناختی افسردگی استدر این روش، درمانگربیمار را به حرف میگیرد تا بینش بهتری نسبت به او به دست آورد و الگوهای منفی فکری یا رفتاریمربوط به افسردهخویی را تغییر می دهد.

دارو درمانی :

معمولاً رهایی نسبتاً سریع از نشانهها را به همراه دارددارو درمانی برای اختلال افسردهخویی معمولاً باداروهای ضدافسردگی آغاز میشودبیماران باید آگاه باشند که پزشک برای به دست آوردن بهتریننتیجه با کمترین اثرات جانبی، ممکن است میزان مصرف دارو را کم و زیاد کند و یا نوع دارو را تغییردهدتمام افرادی که با داروهای ضدافسردگی تحت درمان قرار میگیرند باید برای تغییرات غیرعادی دررفتارشان، از نزدیک تحت نظارت متخصص قرار گیرند.

مطالعات نشان میدهد که ورزش، به ویژه تمرینات هوازی، تأثیر مثبتی بر انواع خفیف و متوسطافسردگی، از جمله افسردهخویی داردبه بیماران معمولاً توصیه میشود که به ورزش بپردازند. مرکزمشاوره روانشناسی هنر زندگی می تواند در زمینه ارائه خدمات روانشناختی خدمت رسان باشد.
 

برای دریافت مشاوره و درمان افسرده خویی و افسردگی می توانید با مشاوارن مرکز مشاوره روانشانسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

 

 

خدمات مرکز مشاوره تلفنی خانواده هنر زندگی

  مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی خانواده هنر زندگی با بهره مندی از کادر مجرب خدمات خود در زمینه مشاوره تلفنی خانواده با موضوعاتی شامل مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره دوستی دختر و پسر،  مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره دوستی‌های پیش از ازدواج،  مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدی، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره اعتیاد، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره همسریابی مشاوره خانواده تلفنی با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره زندگی مشترک،  مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره جنسی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:افسرده خویی | نشانه ها، علل و درمان اختلال افسرده خویی

افسرده خویی,درمان اختلال افسرده خویی,نشانه های افسرده خویی,علل افسرده خویی,...
نویسنده : پوریا بازدید : 5 تاريخ : شنبه 10 شهريور 1397 ساعت: 19:44