درمان استرس در کمتر از یک ساعت

ساخت وبلاگ
چکیده : درمان استرس در کمتر از یک ساعت نویسنده : هنر زندگی ... با عنوان : درمان استرس در کمتر از یک ساعت بخوانید :
درمان استرس در کمتر از یک ساعت

اضطراب و استرس در دنیای كنونی و جوامع مدرن امروزی گسترش بسیاری یافته است. اگرچه میزان سطح دانش و آگاهی و رفاه افزایش یافته است ولی میزان استرس ناشی از كار و زندگی پر تنش در شهرها نیز بشدت افزایش یافته است. از سوی دیگر ماهیت مشاعل امروزی ایجاب میكند كه افراد در حین تحمل استرس و اضطراب بتوانند به وظایف خود نیز عمل كنند. در بسیاری از موراد به همین منظور لازم است تا افراد به درمان استرس در كمتر از یك ساعت بپردازند. اگرچه روشهای درمانی با دارو اینكار را در كمتر از 1 دقیقه برای شما انجام میدهد. ولی استفاده از روشهای غیر دارویی مانند ورزش و برخی توصیه های روانشناسی میتواند استرس شما را در كمتر از یك ساعت كاهش بدهد. درمان استرس در كمتر از یك ساعت یك نوع درمان فوری با استفاده از ورزش و روشهای روانشناختی است ولی درمان اساسی استرس فقط با درمان بلند مدت میسر است. در مراكز روانشناسی معتبر همچون مركز هنر زندگی ای نكنیكها به شما آموزش داده میشود.

عوامل ایحاد اضطراب و استرس در كمتر از یكساعت و روش كاهش اضطراب

بسیاری از استرسها در محیط های پرتنش رخ میدهد و افراد در كمتر از یك دقیقه دچار حالات استرس و تنش شده و ممكن است این اتفاق برای آنها در هر ساعت یكبار رخ بدهد. برای درمان استرس در كمتر از یكساعت در افرادی كه كارهای پر استرس دارند و باید در مورد بسیاری از كارها و وظایف خود نگران باشند، این تكنیكها كاربرد دارد. این نوع استرسهای ناگهانی و كوتاه مدت بسیار بروز میكند. به همین دلیل لازم است كه این افراد عواملی را كه موجب ایجاد اضطرابهای كوتاه مدت و ناگهانی میشود را بشناسند و با استفاده از تكنیكهای ورزشی و روانشناسی نسبت به درمان آن در كمتر از یكساعت اقدام كنند. برخی از این روشها بطور آنی جواب میدهند. مركز روانشناسی هنر زندگی روشهایی نوین را برای درمان استرس در كمتر از یكساعت به شما ارائه میدهد. در زیر برخی از این روشها را به شما معرفی میكنیم.
1- نفس خود را برای مدت 15 ثانیه حبس كنید و در این 15 ثانیه روان خود را كاملا رها كنید و اجازه بدهید ناراحتی و استرس را در بدن خود درك كنید
2- یك لیوان آب سرد را جرعه جرعه بنوشید
3- حركات كششی را برای مدت 10 ثانیه انجام دهید و بعد 3 نفس عمیق بكشید
4- كمی قدم بزنید و هوای آزاد بخورید
5- یك فنجان عصاره اسطوقدوس بنوشید
6- هر 5 دقیقه یك بار به مدت 30 ثانیه سكوت كنید و چشمان خود را ببندید و خود را در یك اتاق كاملا تاریك و ساكت تصور كنید.
7- از 2 عد گلوله فلزی برای بازی كردن آنها در دستان خود استفاده كنید و آنها را در كف دست خود بچرخانید
8- شكلات تلخ با آب سرد همراه با لیمو بخورید
9- لبختد بزنید و بدون دلیل بخنید
10- به خداوند توكل كنید و او را حاضر و ناظر بر همه امور زندگی خود و دیگران بدانید.

درمان استرس

تمرینهایی كه مشاوران روانشناسی برای غلبه آنی بر اظطراب میدهند

روانشناسان با تجربه بخوبی از سازو كار استرس و اضطراب آگاه هستند و اطلاعات كافی داند. تمرینات بسیار ساده ای كه مشاوران روانشناسی به مراجعان خود میدهند قادر است در ظرف مدت 15 تا 60 دقیقه اضطراب و استرس %(117, 117, 117); font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">منبع: درمان استرس در کمتر از یک ساعت

درمان، استرس، کمتر از یک ساعت،درمان استرس، در کمتر از یک ساعت,...
نویسنده : پوریا بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1396 ساعت: 15:21